| |     ћирилица | english  
Naslovna

Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Kontakt

Radno vreme
Ponedeljak - petak: 8:30 – 16:30 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama): 09:00 - 13:00 časova

Praznici

Adresa
BOULEVARD DU REGENT 53
1000 BRISEL
BELGIJA

Tel. +322 / 647-2652, 647-5781, 649-6545 Lokacija/Mapa
Konzularni telefon: +322 / 649-8349 Konzularna nadležnost
Fax: +322 / 647-29-41 Počasni konzuli
E-mail: srb.emb.belgium@mfa.rs  
Veb sajt: http://www.brussels.mfa.gov.rs  
 

 


 
Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu

Ministar spolјnih poslova N. Selaković doneo je odluku o raspisivanju javnog poziva za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu.


Predloge za dodelu nacionalnog priznanja može podneti:
- Organizacija dijaspore i organizacija Srba u regionu,
- Udruženje čije su delatnosti ili deo delatnosti, usmerene na oblast za koju se predlaže dodela nacionalnih priznanja,
- Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije,
- Crkve i verske zajednice
- Predlog za dodelu nacionalno priznanja „Majka Srbija“ mogu podneti i jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji.

 

Uvid u konkurs moguće je izvršiti na sledećim linkovima:
https://www.mfa.gov.rs
https://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/


 


Uslovi za ulazak u Republiku Srbiju

REŽIM ULASKA ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE, OSOBLJE STRANIH DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I KANCELARIJA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I STRANE DRŽAVLJANE SA REGULISANIM BORAVKOM U REPUBLICI SRBIJI
Državljani Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija (uključujući članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata) i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, prilikom ulaska u Republiku Srbiju, potrebno je da prilože jedan od sledećih dokumenata:
1. Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti - kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);
2. Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo;
3. Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata.
Licima koja ne poseduju jedan od navedenih dokumenata, prilikom pasoške kontrole, uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs).
Navedena ograničenja se ne odnose na:
1. Državljane Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija i strane državljane sa regulisanim boravkom u Republici Srbiji, koji dolaze iz: Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije, Mađarske, Republike Hrvatske i Crne Gore;
2. Lica iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište u pograničnom području Republike Srbije, odnosno pograničnom području susedne države, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice, radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu, poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu;
3. Lica koja su stanovnici pograničnog područja i koja su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, odnosno susedne države, kojima je poslodavac iz Republike Srbije, odnosno susedne države, izdao dokument o radnom angažovanju;
4. Posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;
5. Posadu transportnog sredstva prilikom obavljanja međunarodnog vazdušnog, drumskog, železničkog i vodnog saobraćaja;
6.  Humanitarne konvoje ugovorene diplomatskim putem;
7. Maloletna licima do navršenih 12 godina života;
8. Lica koja su van teritorije Republike Srbije boravila manje od 48 časova, a poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Republici Srbiji ne stariji od 48 časova pre prvog izlaska iz Republike Srbije.

REŽIM ULASKA ZA STRANE DRŽAVLJANE
Stranim državljanima je dozvoljen ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da poseduju jedan od sledećih dokumenata:
1. Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti - kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);
2. Sertifikat o potpunoj vakcinaciji izdat od Republike Srbije, odnosno strane države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju vakcinacije (GRČKA, MAĐARSKA, RUMUNIJA, SLOVENIJA*, TURSKA, UJEDINjENI ARAPSKI EMIRATI, ČEŠKA) ili sa kojom postoji faktički reciprocitet u priznavanju sertifikata o vakcinaciji (HRVATSKA, SLOVAČKA, EGIPAT,  MAROKO,  KIPAR, LIBAN, MOLDAVIJA, SAN MARINO, TUNIS);
3. Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata (HRVATSKA, NEMAČKA, SJEDINjENE AMERIČKE DRŽAVE, ŠVAJCARSKA, DANSKA, LUKSEMBURG, ŠPANIJA, AUSTRIJA, BUGARSKA, GRČKA, ANDORA, SAN MARINO, SLOVENIJA, TUNIS, TURSKA, RUMUNIJA).
*Pored potvrda o vakcinaciji, priznaju se svi testovi na prisutnost virusa Sars-CoV-2 (PCR ili HAGT test, ne stariji od 48 sati). Državljanima Republike Slovenije koji su preležali COVID-19 (1. kod kojih od momenta inficiranja virusom COVID-19 nije prošlo više od 180 dana; 2. koji su primili prvu dozu vakcine protiv COVID-19 u roku od najviše osam meseci nakon infekcije) dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju sa potvrdom o preležanoj bolesti. Takođe, maloletnim licima do 15 godina starosti omogućen je ulaz u R. Srbiju bez karantina odnosno potvrde o negativnom testu na prisutnost virusa SARS-CoV-2 ukoliko putuju u pratnji užih članova porodice koji ispunjavaju uslov za ulazak u državu bez karantina.
Navedena ograničenja se ne odnose na:
1. Državljane Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, kada ulaze u Republiku Srbiju iz tih država čiji su državljani;
2. Lica koja nisu državljani Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, a imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u tim državama, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije;
3. Strane državljane koji su u tranzitu kroz Republiku Srbiju – period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;
4. Posadu i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija ili koji su u tranzitu, odnosno transferu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;
5. Maloletna lica starosti do 12 godina;
6. Pripadnike stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji su u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ili dolaze u Republiku Srbiju radi izvršenja službenih zadataka uz prethodnu najavu;
7. Državljane Republike Hrvatske koji su redovni ili vanredni studenti na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, a koji status dokazuju javnom ispravom koju izdaje visokoškolska ustanova Republike Srbije – studentska knjižica (indeks);
8. Posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju, radi preuzimanja ili istovara robe ili radi prevoza lica u ili kroz Republici Srbiji, posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u vodnom saobraćaju; posade autobusa u linijskom i međunarodnom prevozu putnika, kako u tranzitu tako i u slučaju kada je krajnja ili polazna destinacija Republika Srbija; posade železničkih vozila i vozopratno osoblje prilikom obavljana poslova međunarodnog prevoza u železničkom saobraćaju; posade vazduhoplova u obavljanju međunarodnog prevoza u avio saobraćaju i posade, osoblje i pratnju humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim putem;
9. Državljane susednih država iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu poseduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu, pod uslovom reciprociteta;
10. Državljane susednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o radnom angažovanju, pod uslovom reciprociteta.

VAŽNO
Maloletna lica (domaći ili strani državljani) starosti od 12 do 18 godina, mogu ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativnog Antigen FIA Rapid testa, odnosno bez potvrde o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti, ukoliko u roku od 48 časova od časa prelaska državne granice, dostave teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u Republici Srbiji RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

ULAZAK U SRBIJU IZ DRŽAVA SA POSEBNIM RIZIKOM
Domaćim i stranim državljanima koji u Republiku Srbiju dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19 (INDIJA) dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju ukoliko poseduju jedan od sledećih dokumenata:
1. negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, a ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju;
2. sertifikat o potpunoj vakcinaciji izdat od države ukoliko sa Republikom Srbijom ima zaključen sporazum o priznavanju vakcinacije ili sa kojom postoji faktički reciprocitet u priznavanju sertifikata o vakcinaciji;
3. potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci koji je izdao nadležni organ države ukoliko sa Republikom Srbijom ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata.
STRANI DRŽAVLjANI dodatno moraju posedovati i sledeće:
1. imejl dobijen nakon prijave korišćenjem sajta www.e-zdravlje.gov.rs odeljak „Foreigners Surveillance Registration”, kao dokaz uspešnog prijavljivanja pre dolaska u Republiku Srbiju;
2. popunjenu i svojeručno potpisanu Izjavu o saglasnosti o prihvatanju mere karantina u kućnim uslovima.
DOMAĆI DRŽAVLjANI nakon ulaska u Republiku Srbiju dužni su da se odmah i bez odlaganja jave telefonom teritorijalno nadležnom zavodu/institutu za javno zdravlje i sanitarnoj inspekciji radi određivanja mere karantina u kućnim uslovima.
Svim licima, nakon ulaska u Republiku Srbiju nalaže se i određuje mera karantina u kućnim uslovima najduže do 7 dana sa obavezom testiranja na prisustvo virusa u roku od 24 časa od momenta ulaska u Republiku Srbiju i obavezom testiranja nakon 7 dana od primene mere karantina.
Testiranje na prisustvo virusa vrši nadležni institut/zavod za javno zdravlje o trošku lica koje se testira.

ULAZAK U SRBIJU IZ POSLOVNIH RAZLOGA
Domaćim i stranim državljanima koji ulaze u Republiku Srbiju iz poslovnih razloga, uz prethodno obaveštavanje Privredne komore Srbije, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju pod uslovom da u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice dostave Privrednoj komori Srbije negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.
Privredna komora Srbije će najavu prelaska državne granice bez odlaganja dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi granične policije, a najkasnije 24 sata pre očekivanog prelaska državne granice.
Ukoliko se ne dostavi negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice ili ukoliko test bude pozitivan na prisustvo virusa SARS-CoV-2, Privredna komora Srbije će o tome bez odlaganja obavestiti teritorijalno nadležan zavod za javno zdravlje. 


 
 
17.09.2021. - Selaković: Zajedničkim naporima unaprediti ukupnu saradnju Srbije i Luksemburga

Tokom posete Luksemburgu, ministar spolјnih poslova Srbije Nikola Selaković sastao se danas sa predsednikom Parlamenta Fernandom Etgenom i odvojeno sa predsedavajućim i članovima Odbora za spolјne, evropske poslove, migraciju i azil.


Ministar je podsetio da Srbija i Luksemburg baštine dugu tradiciju saradnje i da se naredne godine navršava 95 godina uspostavlјanja diplomatskih odnosa.
 

Konstatovao je da odnose dve zemlјe karakterišu razumevanje i raznovrsna saradnja i ocenio da zajedničkim naporima možemo učiniti da saradnja Srbije i Luksemburga dostigne još viši nivo.
 

Selaković se posebno dotakao ekonomske saradnje, ocenivši da ona nije na odgovarajućem nivou i u skladu s potencijalima, i iskazao čvrst interes Srbije za njeno unapređenje i povećanje robne razmene.
 

Ministar je rekao i da je potrebno unaprediti parlamentarnu saradnju i naglasio da bi, u tom smislu, poseta predsednika Parlamenta Fernanda Etgena Srbiji bila od velikog značaja.

Ministar je podvukao da je punopravno članstvo u EU strateški cilј Srbije i posebno ukazao da bi pomoć Luksemburga bila dragocena kako bi se ubrzao proces pristupanja.
 

Sagovornike je informisao o sveobuhvatnim reformama u Srbiji i ukazao na rezultate u sferi ekonomije koji, prema rečima ministra, pokazuju sa kakvom ozbilјnošću je naša zemlјa pristupila svim obavezama koje nas očekuju na evropskom putu.
 

Ministar je govorio i o značaju koji za našu zemlјu imaju regionalna saradnja, te jačanje dobrih odnosa sa susedima, i u tom kontekstu parlamentarce Luksemburga upoznao sa cilјevima inicijative „Otvoreni Balkan“.
 

Takođe, poručio je da Srbija izuzetno ceni napore Evropske komisije da u okviru Berlinskog procesa i drugih vodećih regionalnih inicijativa na Zapadnom Balkanu dodatno ohrabre region u celini da ostvari blisku saradnju, pre svega u oblastima infrastrukturnog povezivanja, ekonomskih odnosa i saradnje među mladima.


 


17.09.2021. - Selaković: Luksemburg čvrsto podržava pristupanje Srbije EU

Ministar spolјnih poslova Srbije Nikola Selaković posetu Luksemburgu započeo je sastankom sa ministrom inostranih i evropskih poslova Žanom Aselbornom.


Selaković je izjavio da je sastanak bio veoma uspešan i da su potvrđeni dobri i prijatelјski odnosi dve zemlјe. Dodao je da je dogovoren nastavak redovnih političkih konsultacija i da je razgovarano o poseti ministra Aselborna Srbiji početkom sledeće godine.
 

Takođe, ministri Selaković i Aselborn potpisali su Memorandum o razumevanju i saradnji dva ministarstva.

Selaković je rekao da je ministar Aselborn čvrsto privržen i podržava pristupanje Srbije i čitavog Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Istakao je da je luksemburški ministar izneo pohvale za ono što Srbija radi na društvenom i ekonomskom planu.

Ministar Selaković je naglasio da je s posebnom pažnjom razgovarano o dijalogu Beograda i Prištine i stanju i regionu.
„Ministar Aselborn je nekoliko puta istakao da je Srbija klјučni faktor stabilnosti u regionu, i da se samim tim očekuje da budemo i najodgovorniji“,  rekao je Selaković.

 

Šef srpske diplomatije je podvukao da je bila čast i zadovolјstvo razgovarati sa ministrom Aselbornom, doajenom diplomatije Evropske unije i čovekom koji je 17 godina na čelu ministarstva inostranih poslova zaklјučivši da u njemu imamo dobrog, iskrenog i principijelnog partnera.


 


16.09.2021. - Selaković: Belgijski privrednici žele Srbiju u EU

Ministar spolјnih poslova Srbije Nikola Selaković učestvovao je danas u Briselu na okruglom stolu koji je okupio predstavnike belgijskih kompanija koje posluju u Srbiji i predstavnike tri poslovne asocijacije iz Flandrije, Valonije i Brisela.


Nakon sastanka, koji je organizovan u okviru radne posete šefa srpske diplomatije Kralјevini Belgiji, Selaković je izjavio da su belgijski privrednici zainteresovani i žele da vide Srbiju u Evropskoj uniji i da su pozdravili sve naše napore kada su u pitanju evropske integracije.

Ministar Selaković je istakao da postoji veliko interesovanje belgijskih privrednika za još veće investiranje u Srbiji zbog prednosti koje naša zemlјa pruža, poput brojnih podsticajnih mera, kao i prednosti usled činjenice da Srbija ima potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom.

„Zadovolјstvo je bilo slušati investitore iz Belgije koji su imali samo reči hvale za ono što radi naša država i Vlada“, rekao je Selaković.

Dodao je da su prilikom razgovora belgijski investitori posebno pohvalili to što Srbija razvija svoju putnu infrastrukturu.

„Dve kompanije od sedam ovde prisutnih rade na teritoriji opštine Požega i izrazile su veliko zadovolјstvo što se gradi autoput Beograd-Požega, ali i Moravski koridor koji će ih povezati sa Koridorom 10“, naglasio je šef srpske diplomatije.

Takođe, rekao je da su se privrednici oduševili vešću da će od ove godine sistem dualnog obrazovanja početi da se primenjuje i na univerzitetskom nivou.
 

Selaković je kazao da su privrednici pohvali inicijativu „Otvoreni Balkan“, dodavši da je upravo podrška koja dolazi iz sfere privrede veoma važna, jer ona može uticati na političke krugove i donošenje važnih političkih odluka.


 


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova