| |     ћирилица | english  
Naslovna
17.11.2021. - Režim ulaska u Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Državlјani Srbije mogu da uđu u zemlјu ukoliko su vakcinisani nekom od vakcina koje je priznala Evropska agencija za lekove (Fajzer, Astra Zeneka, Moderna i Jensen) i poseduju važeći sertifikat o vakcinaciji, kompatibilan sa EU sertifikatom.

Lica koja nisu vakcinisana ili lica koja su vakcinisana nekom od vakcina koje nije priznala Evropska agencija za lekove (Sinofarm, Sputnjik), mogu da uđu u zemlјu isklјučivo ukoliko imaju regulisan dugoročni boravak u Luksemburgu, regulisan boravak u skladu sa evropskom direktivom 2003/109/ES o rezidentima sa dugim boravkom ili dugoročnu nacionalnu vizu u nekoj od država članica EU i zemalјa povezanih sa šengenskim prostorom. Izuzeci se odnose na zdravstvene radnike, granične radnike, istraživače, lica koja se bave negom starijih lica, lica zaposlena u sektoru saobraćaja, lica koja putuju iz hitnih i uredno opravdanih porodičnih razloga, lica koja putuju za potrebe studija i visokokvalifikovane radnike ako je njihovo zapošlјavanje ekonomski neophodno i njihov rad se ne može odložiti ili obavlјati iz inostranstva. Ove osobe treba da podnesu zahtev Odelјenju za pasoše, vize i zakonodavstvo, kako bi dobili odgovarajući sertifikat za putovanje. Zahtev se podnosi putem elektronske pošte na service.visas@mae.etat.lu.

Ukoliko se putuje vazdušnim putem, svi putnici stariji od 12 godina prilikom ukrcavanja u obavezi su da prilože važeći sertifikat o vakcinaciji vakcinom odobrenom od strane EMA, kompatibilan sa EU sertifikatom, negativan PCR, TMA ili LAMP test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati).  Rezultat mora biti preveden na jedan od službenih jezika Luksemburga ili na engleski jezik. Tranzit je dozvolјen bez posedovanja negativnog PCR testa. Konzularne usluge
17.11.2021. - Režim ulaska u Veliko Vojvodstvo Luksemburg
15.09.2021. - Režim ulaska u Kraljevinu Belgiju
Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu
05.02.2021. - Instrukcije za vezi sa uplatom takse za izdavanje viza preko sistema "E-viza"
Kancelarija za brze odgovore
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari