| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

 Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Белгија и Луксембург су потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа и Бечке конвенције о издавању извода из матичних књига на вишејезичним обрасцима. На снази је  и Конвенција о издавању извода из матичних књига и ослобођењу од легализације између СФРЈ и Краљевине Белгије од 24. септембра 1971. године („ Службени лист СФРЈ-Додатак“ број 55/1972.


Белгија
Документа из матичних књига издата на вишејезичном обрасцу по Бечкој конвенцији од 08.09.1976, уз оверен превод стране овлашћеног белгијског судског тумача, локални други органи прихватају непосредно. За све остале јавне исправе издате у Републици Србији, укључујући матична документа на домаћем обрасцу, потребна је овера штамбиљом  “Apostille Convention de la Haye du 5 octobre 1961 “ коју у Р.Србији врши основни суд надлежан за територију седишта органа  који је такву исправу издао, односно, оверио потпис на приватној исправи (изјави, пуномоћију и др).
Потврде, уверења, овере потписа, фотокопија и сл. које издаје, односно, врши амбасада, потребно је легализовати у Министарству спољних послова Белгије у Бриселу. Детаљније информације можете добити путем мејла: konzularno.brisel@mfa.rs и   consulate.brussels@mfa.rs или нa телефон: + 32 (0)2 649-83-49.


Луксембург
Јавне исправе издате у Републици Србији потребно је да буду оверене штамбиљом  “Apostille Convention de la Haye du 5 octobre 1961 “, а коју врши основни суд надлежан за територију седишта органа  који је такву исправу издао, односно, оверио потпис на приватној исправи (изјави, пуномоћи и др. ). 
Детаљније информације можете добити путем мејла: konzularno.brisel@mfa.rs и   consulate.brussels@mfa.rs или на  телефон: + 32 (0)2 649-83-49.
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Заказивање термина за пружање конзуларних услуга, преко портала еКонзулат
18.07.2022 - Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
Јавни позив за подношење предлога за доделу националних признања за изузетан допринос, резултате и заслуге у области остваривања сарадње и јачања веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону
Канцеларија за брзе одговоре
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари