| |     latinica | english  
Насловна
Биографија

 

Амбасадор др Марина Јовићевић

Рођена 1969. године у Београду

Радно искуство:

• 2017 – опуномоћени и изванредни амбасадор Републике Србије у Краљевини Белгији

• 2015 – 2017. в.д. помоћника министра, шеф Сектора за Европску унију

• 2014 – 2015. координатор у Сектору за Европску унију, министар-саветник

• 2011 – 2014. генерални конзул у Херцег Новом

• 2009 – 2011. помоћник министра, шеф Сектора за Европску унију

• 2008 – 2009. директор Дирекције за регионалне иницијативе, први саветник

• 2003 – 2007. први секретар (две године отправник послова а.и.) у Амбасади СЦГ/РС у Данској

• 2002 – 2003. Дирекција за ОЕБС и Савет Европе, први секретар

• од 2002. започела рад у Министарству спољних послова СРЈ

• 1996 – 2002. самостални истраживач, Институт за научне информације ВМА

• 1994 – 1995. професор енглеског језика у средњој школи „Никола Тесла“ у Београду

Друге професионалне активности:

• 2016 – 2017. предавач на Дипломатској академији Министарства спољних послова

• 2015 – 2017. заменик председника Преговарачке групе 31 за спољну, безбедносну и одбрамбену политику Координационог тела за процес приступања Р. Србије Европској унији

• 2015 – 2017. национални координатор за Процес сарадње у ЈИЕ

• 2014 – 2015. координатор у мрежи сарадње МИП-ова ЈИЕ, пројекат ГИЗ

• 2014 – 2015. координатор МСП за стручну редактуру

• 2009 – 2010. предавач на Дипломатској академији Министарства спољних послова

• 2008 – 2011. члан Савета за европске интеграције Р. Србије

• 2008 – 2010. национални координатор за Савет за регионалну сарадњу

• 2008 – 2009. национални координатор за Процес сарадње у ЈИЕ и Централно-европску иницијативу.

Образовање:

• 2014. докторирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на тему Регионална и европска сарадња – модел сарадње нордијских земаља

• 2008. положила саветнички испит у МСП

• 2003. магистрирала на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

• 2003. завршила Дипломатску академију МСП

• 1995. дипломирала енглески језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду

• основну и средњу школу завршила у Београду.

Стручно усавршавање:

• Виши курс за људска права, Институт за људска права Raoul Wallenberg, Лунд

• Курс о преговарању, Амерички институт за мир, Палић

• Заштита људских права у системима УН, СЕ, ОЕБС и ЕУ, Венецијанска комисија, Трст

• Међународни програм размене за лидере (IVLP), US State Department, студијска посета САД

• Програм обука: јачање лидерских вештина у јавној управи“, PwC’s Academy Научни и стручни радови:

• Регионална сарадња нордијских земаља као модел за државе ЈИЕ, Зборник радова „Србија у југоисточној Европи“, приредили Драган Ђукановић и Владимир Трапара, Београд: Институт за међународну политику у привреду, Hans Seidel Stiftung; 2013.

• The model of Nordic regionalism, The Review of International Affairs, Vol. LXV, No. 1153-1154, June 2014.

• Модел сарадње нордијских земаља, Београд: Службени гласник, 2015.

• Регионална сарадња на Балкану, од деведесетих до данас – утицај ЕУ, Међународна политика, год. LXVI, бр. 1158-1159, април-септембар 2015.

• Србија и заједничка спољна и безбедносна политика, Зборник радова „Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније: Актуелни изазови“, уредили Миша Ђурковић и Милан Игрутиновић, Београд: Институт за европске студије, 2016.

Дипломирала енглески, немачки Б2.

Удата, троје децеАмбасадор
Биографија