| |     latinica | english  
Насловна

Посетите Србију
СИЕПА

 

   
 
Контакт

Радно време
Понедељак - петак: 8:30 – 16:30 часова
Конзуларно одељење (рад са странкама): 09:00 - 13:00 часова

Празници

Адреса
BOULEVARD DU REGENT 53
1000 БРИСЕЛ
БЕЛГИЈА

Тел. +322 / 647-2652, 647-5781, 649-6545 Локација/Мапа
Конзуларни телефон: +322 / 649-8349 Конзуларна надлежност
Факс: +322 / 647-29-41 Почасни конзули
E-mail: srb.emb.belgium@mfa.rs  
Веб сајт: http://www.brussels.mfa.gov.rs  
 

 


 
Јавни позив за подношење предлога за доделу националних признања за изузетан допринос, резултате и заслуге у области остваривања сарадње и јачања веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону

Министар спољних послова Н. Селаковић донео је одлуку о расписивању јавног позива за подношење предлога за доделу националних признања за изузетан допринос, резултате и заслуге у области остваривања сарадње и јачања веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону.

Предлоге за доделу националног признања може поднети:
- Организација дијаспоре и организација Срба у региону,
- Удружење чије су делатности или део делатности, усмерене на област за коју се предлаже додела националних признања,
- Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије,
- Цркве и верске заједнице
- Предлог за доделу национално признања „Мајка Србија“ могу поднети и јединице локалне самоуправе у Републици Србији.

Увид у конкурс могуће је извршити на следећим линковима:
https://www.mfa.gov.rs
https://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/ 


 


Услови за улазак у Републику Србију

РЕЖИМ УЛАСКА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОСОБЉЕ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И КАНЦЕЛАРИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ СА РЕГУЛИСАНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Држављани Републике Србије, особље страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација (укључујући чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената) и страни држављани који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, приликом уласка у Републику Србију, потребно је да приложе један од следећих докумената:
1. Негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 или негативан Антиген FIA Rapid тест уколико лице долази из Сједињених Америчких држава, не старији од 48 часова од датума издавања резултата (ако постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити - кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл, онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију);
2. Сертификат о потпуној вакцинацији коју издаје надлежна здравствена установа Републике Србије, односно надлежни орган стране државе у којој се лице вакцинисало;
3. Потврду о прележаној болести COVID-19 – сертификат или други јавни документ у коме се констатује да је носилац документа прележао болест изазвану вирусом SARS-CoV-2, односно да је код тог лица утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, с тим да од првог тестирања не може проћи мање од 14 дана, нити више од шест месеци и који је издао завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије, односно надлежни орган државе са којом Република Србија има закључен споразум или фактички реципроцитет о признавању таквих докумената.
Лицима која не поседују један од наведених докумената, приликом пасошке контроле, уручује се писано обавештење – здравствено упозорење о обавези придржавања мере карантина у кућним условима у трајању од 10 дана, од дана преласка државне границе и упозоравају се на обавезу пријављивања надлежној COVID амбуланти или територијално надлежном заводу за јавно здравље у року од 24 часа од часа преласка државне границе (путем електронске пријаве на електронску адресу: www.e-zdravlje.gov.rs).
Наведена ограничења се не односе на:
1. Држављане Републике Србије, особље страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација и стране држављане са регулисаним боравком у Републици Србији, који долазе из: Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Северне Македоније, Мађарске, Републике Хрватске и Црне Горе;
2. Лица из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште у пограничном подручју Републике Србије, односно пограничном подручју суседне државе, а који су дужни да приликом преласка државне границе, ради обављања пољопривредних радова на том земљишту, поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту;
3. Лица која су становници пограничног подручја и која су запослени на територији Републике Србије, односно суседне државе, којима је послодавац из Републике Србије, односно суседне државе, издао документ о радном ангажовању;
4. Посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија;
5. Посаду транспортног средства приликом обављања међународног ваздушног, друмског, железничког и водног саобраћаја;
6.  Хуманитарне конвоје уговорене дипломатским путем;
7. Малолетна лицима до навршених 12 година живота;
8. Лица која су ван територије Републике Србије боравила мање од 48 часова, а поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 издат од стране референтне лабораторије у Републици Србији не старији од 48 часова пре првог изласка из Републике Србије.

РЕЖИМ УЛАСКА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ
Страним држављанима је дозвољен улазак у Републику Србију под условом да поседују један од следећих докумената:
1. Негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 или негативан Антиген FIA Rapid тест уколико лице долази из Сједињених Америчких држава, не старији од 48 часова од датума издавања резултата (ако постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити - кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл, онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију);
2. Сертификат о потпуној вакцинацији издат од Републике Србије, односно стране државе са којом Република Србија има закључен споразум о признавању вакцинације (ГРЧКА, МАЂАРСКА, РУМУНИЈА, СЛОВЕНИЈА*, ТУРСКА, УЈЕДИЊЕНИ АРАПСКИ ЕМИРАТИ, ЧЕШКА) или са којом постоји фактички реципроцитет у признавању сертификата о вакцинацији (ХРВАТСКА, СЛОВАЧКА, ЕГИПАТ,  МАРОКО,  КИПАР, ЛИБАН, МОЛДАВИЈА, САН МАРИНО, ТУНИС);
3. Потврду о прележаној болести COVID-19 – сертификат или други јавни документ у коме се констатује да је носилац документа прележао болест изазвану вирусом SARS-CoV-2, односно да је код тог лица утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, с тим да од првог тестирања не може проћи мање од 14 дана, нити више од шест месеци и који је издао завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије, односно надлежни орган државе са којом Република Србија има закључен споразум или фактички реципроцитет о признавању таквих докумената (ХРВАТСКА, НЕМАЧКА, СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ, ШВАЈЦАРСКА, ДАНСКА, ЛУКСЕМБУРГ, ШПАНИЈА, АУСТРИЈА, БУГАРСКА, ГРЧКА, АНДОРА, САН МАРИНО, СЛОВЕНИЈА, ТУНИС, ТУРСКА, РУМУНИЈА).
*Поред потврда о вакцинацији, признају се сви тестови на присутност вируса Sars-CoV-2 (PCR или HAGT тест, не старији од 48 сати). Држављанима Републике Словеније који су прележали COVID-19 (1. код којих од момента инфицирања вирусом COVID-19 није прошло више од 180 дана; 2. који су примили прву дозу вакцине против COVID-19 у року од највише осам месеци након инфекције) дозвољен је улазак у Републику Србију са потврдом о прележаној болести. Такође, малолетним лицима до 15 година старости омогућен је улаз у Р. Србију без карантина односно потврде о негативном тесту на присутност вируса SARS-CoV-2 уколико путују у пратњи ужих чланова породице који испуњавају услов за улазак у државу без карантина.
Наведена ограничења се не односе на:
1. Држављане Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Мађарске, Републике Северне Македоније и Црне Горе, када улазе у Републику Србију из тих држава чији су држављани;
2. Лица која нису држављани Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Мађарске, Републике Северне Македоније и Црне Горе, а имају одобрен привремени боравак или стално настањење у тим државама, дозвољен је улазак у Републику Србију под условом да у року од 48 часова од часа преласка државне границе доставе територијално надлежном заводу за јавно здравље негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије Републике Србије;
3. Стране држављане који су у транзиту кроз Републику Србију – период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
4. Посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија или који су у транзиту, односно трансферу преко међународних аеродрома Републике Србије;
5. Малолетна лица старости до 12 година;
6. Припаднике страних војних, полицијских и других служби безбедности који су у транзиту преко територије Републике Србије или долазе у Републику Србију ради извршења службених задатака уз претходну најаву;
7. Држављане Републике Хрватске који су редовни или ванредни студенти на високошколским установама у Републици Србији, а који статус доказују јавном исправом коју издаје високошколска установа Републике Србије – студентска књижица (индекс);
8. Посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републици Србији, посаде теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука приликом обављања међународног превоза у водном саобраћају; посаде аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија; посаде железничких возила и возопратно особље приликом обављана послова међународног превоза у железничком саобраћају; посаде ваздухоплова у обављању међународног превоза у авио саобраћају и посаде, особље и пратњу хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем;
9. Држављане суседних држава из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту, под условом реципроцитета;
10. Држављане суседних држава који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању, под условом реципроцитета.

ВАЖНО
Малолетна лица (домаћи или страни држављани) старости од 12 до 18 година, могу ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на присуство вируса SARS-CoV-2 или негативног Антиген FIA Rapid теста, односно без потврде о вакцинацији или потврде о прележаној болести, уколико у року од 48 часова од часа преласка државне границе, доставе територијално надлежном заводу за јавно здравље у Републици Србији RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије Републике Србије.

УЛАЗАК У СРБИЈУ ИЗ ДРЖАВА СА ПОСЕБНИМ РИЗИКОМ
Домаћим и страним држављанима који у Републику Србију долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19 (ИНДИЈА) дозвољен је улазак у Републику Србију уколико поседују један од следећих докумената:
1. негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно улазе у Републику не старији од 48 часова од датума издавања резултата, а ако постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити (кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл.), онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију;
2. сертификат о потпуној вакцинацији издат од државе уколико са Републиком Србијом има закључен споразум о признавању вакцинације или са којом постоји фактички реципроцитет у признавању сертификата о вакцинацији;
3. потврду о прележаној болести COVID-19 – сертификат или други јавни документ у коме се констатује да је носилац документа прележао болест изазвану вирусом SARS-CoV-2, односно да је код тог лица утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, с тим да од првог тестирања не може проћи мање од 14 дана, нити више од шест месеци који је издао надлежни орган државе уколико са Републиком Србијом има закључен споразум или фактички реципроцитет о признавању таквих докумената.
СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ додатно морају поседовати и следеће:
1. имејл добијен након пријаве коришћењем сајта www.e-zdravlje.gov.rs одељак „Foreigners Surveillance Registration”, као доказ успешног пријављивања пре доласка у Републику Србију;
2. попуњену и својеручно потписану Изјаву о сагласности о прихватању мере карантина у кућним условима.
ДОМАЋИ ДРЖАВЉАНИ након уласка у Републику Србију дужни су да се одмах и без одлагања јаве телефоном територијално надлежном заводу/институту за јавно здравље и санитарној инспекцији ради одређивања мере карантина у кућним условима.
Свим лицима, након уласка у Републику Србију налаже се и одређује мера карантина у кућним условима најдуже до 7 дана са обавезом тестирања на присуство вируса у року од 24 часа од момента уласка у Републику Србију и обавезом тестирања након 7 дана од примене мере карантина.
Тестирање на присуство вируса врши надлежни институт/завод за јавно здравље о трошку лица које се тестира.

УЛАЗАК У СРБИЈУ ИЗ ПОСЛОВНИХ РАЗЛОГА
Домаћим и страним држављанима који улазе у Републику Србију из пословних разлога, уз претходно обавештавање Привредне коморе Србије, дозвољен је улазак у Републику Србију под условом да у року од 24 часа од часа преласка државне границе доставе Привредној комори Србије негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије Републике Србије.
Привредна комора Србије ће најаву преласка државне границе без одлагања доставити Министарству унутрашњих послова – Управи граничне полиције, а најкасније 24 сата пре очекиваног преласка државне границе.
Уколико се не достави негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2 у року од 24 часа од часа преласка државне границе или уколико тест буде позитиван на присуство вируса SARS-CoV-2, Привредна комора Србије ће о томе без одлагања обавестити територијално надлежан завод за јавно здравље. 


 
 
17.09.2021. - Селаковић: Заједничким напорима унапредити укупну сарадњу Србије и Луксембурга

Током посете Луксембургу, министар спољних послова Србије Никола Селаковић састао се данас са председником Парламента Фернандом Етгеном и одвојено са председавајућим и члановима Одбора за спољне, европске послове, миграцију и азил.


Министар је подсетио да Србија и Луксембург баштине дугу традицију сарадње и да се наредне године навршава 95 година успостављања дипломатских односа.

Констатовао је да односе две земље карактеришу разумевање и разноврсна сарадња и оценио да заједничким напорима можемо учинити да сарадња Србије и Луксембурга достигне још виши ниво.

 

Селаковић се посебно дотакао економске сарадње, оценивши да она није на одговарајућем нивоу и у складу с потенцијалима, и исказао чврст интерес Србије за њено унапређење и повећање робне размене.
 

Министар је рекао и да је потребно унапредити парламентарну сарадњу и нагласио да би, у том смислу, посета председника Парламента Фернанда Етгена Србији била од великог значаја.


 

Министар је подвукао да је пуноправно чланство у ЕУ стратешки циљ Србије и посебно указао да би помоћ Луксембурга била драгоцена како би се убрзао процес приступања.
 

Саговорнике је информисао о свеобухватним реформама у Србији и указао на резултате у сфери економије који, према речима министра, показују са каквом озбиљношћу је наша земља приступила свим обавезама које нас очекују на европском путу.
 

Министар је говорио и о значају који за нашу земљу имају регионална сарадња, те јачање добрих односа са суседима, и у том контексту парламентарце Луксембурга упознао са циљевима иницијативе „Отворени Балкан“.
 

Такође, поручио је да Србија изузетно цени напоре Европске комисије да у оквиру Берлинског процеса и других водећих регионалних иницијатива на Западном Балкану додатно охрабре регион у целини да оствари блиску сарадњу, пре свега у областима инфраструктурног повезивања, економских односа и сарадње међу младима.


17.09.2021. - Селаковић: Луксембург чврсто подржава приступање Србије ЕУ

Министар спољних послова Србије Никола Селаковић посету Луксембургу започео је састанком са министром иностраних и европских послова Жаном Аселборном.

 

Селаковић је изјавио да је састанак био веома успешан и да су потврђени добри и пријатељски односи две земље. Додао је да је договорен наставак редовних политичких консултација и да је разговарано о посети министра Аселборна Србији почетком следеће године.

 

Такође, министри Селаковић и Аселборн потписали су Меморандум о разумевању и сарадњи два министарства.

Селаковић је рекао да је министар Аселборн чврсто привржен и подржава приступање Србије и читавог Западног Балкана Европској унији. Истакао је да је луксембуршки министар изнео похвале за оно што Србија ради на друштвеном и економском плану.

Министар Селаковић је нагласио да је с посебном пажњом разговарано о дијалогу Београда и Приштине и стању и региону.

„Министар Аселборн је неколико пута истакао да је Србија кључни фактор стабилности у региону, и да се самим тим очекује да будемо и најодговорнији“,  рекао је Селаковић.

Шеф српске дипломатије је подвукао да је била част и задовољство разговарати са министром Аселборном, доајеном дипломатије Европске уније и човеком који је 17 година на челу министарства иностраних послова закључивши да у њему имамо доброг, искреног и принципијелног партнера.


 


16.09.2021. - Селаковић: Белгијски привредници желе Србију у ЕУ

Министар спољних послова Србије Никола Селаковић учествовао је данас у Бриселу на округлом столу који је окупио представнике белгијских компанија које послују у Србији и представнике три пословне асоцијације из Фландрије, Валоније и Брисела.


Након састанка, који је организован у оквиру радне посете шефа српске дипломатије Краљевини Белгији, Селаковић је изјавио да су белгијски привредници заинтересовани и желе да виде Србију у Европској унији и да су поздравили све наше напоре када су у питању европске интеграције.


Министар Селаковић је истакао да постоји велико интересовање белгијских привредника за још веће инвестирање у Србији због предности које наша земља пружа, попут бројних подстицајних мера, као и предности услед чињенице да Србија има потписан Споразум о слободној трговини са Евроазијском економском унијом.


„Задовољство је било слушати инвеститоре из Белгије који су имали само речи хвале за оно што ради наша држава и Влада“, рекао је Селаковић.

 

Додао је да су приликом разговора белгијски инвеститори посебно похвалили то што Србија развија своју путну инфраструктуру.


„Две компаније од седам овде присутних раде на територији општине Пожега и изразиле су велико задовољство што се гради аутопут Београд-Пожега, али и Моравски коридор који ће их повезати са Коридором 10“, нагласио је шеф српске дипломатије.

Такође, рекао је да су се привредници одушевили вешћу да ће од ове године систем дуалног образовања почети да се примењује и на универзитетском нивоу.
 

Селаковић је казао да су привредници похвали иницијативу „Отворени Балкан“, додавши да је управо подршка која долази из сфере привреде веома важна, јер она може утицати на политичке кругове и доношење важних политичких одлука.


 


Министарство спољних послова
Дневне вести 
Саопштења 
Фото галерија 


Народна скупштина

Председник Републике Србије

Влада Србије

Министарство спољних послова