| |     latinica | english  
Насловна

Посетите Србију
СИЕПА

 

   
 
Контакт

Радно време
Понедељак - петак: 8:30 – 16:30 часова
Конзуларно одељење (рад са странкама): 09:00 - 13:00 часова

Празници

Адреса
BOULEVARD DU REGENT 53
1000 БРИСЕЛ
БЕЛГИЈА

Тел. +322 / 647-2652, 647-5781, 649-6545 Локација/Мапа
Конзуларни телефон: +322 / 649-8349 Конзуларна надлежност
Факс: +322 / 647-29-41 Почасни конзули
E-mail: srb.emb.belgium@mfa.rs  
Веб сајт: http://www.brussels.mfa.gov.rs  
 

 


 
Јавни позив за подношење предлога за доделу националних признања за изузетан допринос, резултате и заслуге у области остваривања сарадње и јачања веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону

Министар спољних послова Н. Селаковић донео је одлуку о расписивању јавног позива за подношење предлога за доделу националних признања за изузетан допринос, резултате и заслуге у области остваривања сарадње и јачања веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону.

Предлоге за доделу националног признања може поднети:
- Организација дијаспоре и организација Срба у региону,
- Удружење чије су делатности или део делатности, усмерене на област за коју се предлаже додела националних признања,
- Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије,
- Цркве и верске заједнице
- Предлог за доделу национално признања „Мајка Србија“ могу поднети и јединице локалне самоуправе у Републици Србији.

Увид у конкурс могуће је извршити на следећим линковима:
https://www.mfa.gov.rs
https://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/ 


 


Услови за улазак у Републику Србију

РЕЖИМ УЛАСКА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОСОБЉЕ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И КАНЦЕЛАРИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ СА РЕГУЛИСАНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Држављани Републике Србије, особље страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација (укључујући чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената) и страни држављани који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, приликом уласка у Републику Србију, потребно је да приложе један од следећих докумената:

1. Негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 или негативан Антиген FIA Rapid тест уколико лице долази из Сједињених Америчких држава, не старији од 48 часова од датума издавања резултата (ако постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити - кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл, онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију);
2. Сертификат о потпуној вакцинацији коју издаје надлежна здравствена установа Републике Србије, односно надлежни орган стране државе у којој се лице вакцинисало;
3. Потврду о прележаној болести COVID-19 – сертификат или други јавни документ у коме се констатује да је носилац документа прележао болест изазвану вирусом SARS-CoV-2, односно да је код тог лица утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, с тим да од првог тестирања не може проћи мање од 14 дана, нити више од шест месеци и који је издао завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије, односно надлежни орган државе са којом Република Србија има закључен споразум или фактички реципроцитет о признавању таквих докумената (АНДОРА, АУСТРИЈА, БУГАРСКА, ГРЧКА, ДАНСКА, ХРВАТСКА, ЕСТОНИЈA, ИРСКA, ИСЛАНД, КАБО ВЕРДЕ, ЛИХТЕНШТАЈН, ЛУКСЕМБУРГ, НЕМАЧКА, РУМУНИЈА, САН МАРИНО, СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ, СЛОВЕНИЈА, ТУНИС, ТУРСКА, ШВАЈЦАРСКА, ШПАНИЈА)..

Лицима која не поседују један од наведених докумената, приликом пасошке контроле, уручује се писано обавештење – здравствено упозорење о обавези придржавања мере карантина у кућним условима у трајању од 10 дана, од дана преласка државне границе и упозоравају се на обавезу пријављивања надлежној COVID амбуланти или територијално надлежном заводу за јавно здравље у року од 24 часа од часа преласка државне границе (путем електронске пријаве на електронску адресу: www.e-zdravlje.gov.rs).

Наведена ограничења се не односе на:

1. Држављане Републике Србије, особље страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација и стране држављане са регулисаним боравком у Републици Србији, који долазе из: Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Северне Македоније, Мађарске, Републике Хрватске и Црне Горе;
2. Лица из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште у пограничном подручју Републике Србије, односно пограничном подручју суседне државе, а који су дужни да приликом преласка државне границе, ради обављања пољопривредних радова на том земљишту, поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту;
3. Лица која су становници пограничног подручја и која су запослени на територији Републике Србије, односно суседне државе, којима је послодавац из Републике Србије, односно суседне државе, издао документ о радном ангажовању;
4. Посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија;
5. Посаду транспортног средства приликом обављања међународног ваздушног, друмског, железничког и водног саобраћаја;
6. Хуманитарне конвоје уговорене дипломатским путем;
7. Малолетна лицима до навршених 12 година живота;
8. Лица која су ван територије Републике Србије боравила мање од 48 часова, а поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 издат од стране референтне лабораторије у Републици Србији не старији од 48 часова пре првог изласка из Републике Србије.

РЕЖИМ УЛАСКА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

Страним држављанима је дозвољен улазак у Републику Србију под условом да поседују један од следећих докумената:

1. Негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2 или негативан Антиген FIA Rapid тест уколико лице долази из Сједињених Америчких држава, не старији од 48 часова од датума издавања резултата (ако постоји кашњење приликом уласка у Републику Србију, које се не може приписати кривици путника већ је последица спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити - кашњење/одлагање лета, поласка аутобуса, воза и сл, онда тест не може бити старији од 72 сата приликом уласка у Републику Србију);
2. Сертификат о потпуној вакцинацији издат од Републике Србије, односно стране државе са којом Република Србија има закључен споразум о признавању вакцинације (ГРЧКА, МАЂАРСКА, РУМУНИЈА, СЛОВЕНИЈА*, ТУРСКА, УЈЕДИЊЕНИ АРАПСКИ ЕМИРАТИ, ЧЕШКА, ИНДИЈА) или са којом постоји фактички реципроцитет у признавању сертификата о вакцинацији (АНДОРA, АУСТРИЈA, БЕЛГИЈA, ГРУЗИЈА, ЕГИПАТ, ЕСТОНИЈA, ИРСКA, ИСЛАНД, ИТАЛИЈA, ЈЕРМЕНИЈА, КАБО ВЕРДЕ, КИПАР, ЛИБАН, ЛИТВАНИЈA, ЛИХТЕНШТАЈН, МАЛТA, МАРОКО, МОЛДАВИЈА, НЕМАЧКА, САН МАРИНО, СЛОВАЧКА, ТУНИС, УКРАЈИНA, ФИНСКA , ФРАНЦУСКA, ХОЛАНДИЈA, ХРВАТСКА, ШВАЈЦАРСКA, ШПАНИЈA);
3. Потврду о прележаној болести COVID-19 – сертификат или други јавни документ у коме се констатује да је носилац документа прележао болест изазвану вирусом SARS-CoV-2, односно да је код тог лица утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, с тим да од првог тестирања не може проћи мање од 14 дана, нити више од шест месеци и који је издао завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије, односно надлежни орган државе са којом Република Србија има закључен споразум или фактички реципроцитет о признавању таквих докумената (АНДОРА, АУСТРИЈА, БУГАРСКА, ГРЧКА, ДАНСКА, ХРВАТСКА, ЕСТОНИЈA, ИРСКA, ИСЛАНД, КАБО ВЕРДЕ, ЛИХТЕНШТАЈН, ЛУКСЕМБУРГ, НЕМАЧКА, РУМУНИЈА, САН МАРИНО, СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ, СЛОВЕНИЈА, ТУНИС, ТУРСКА, ШВАЈЦАРСКА, ШПАНИЈА).

*Поред потврда о вакцинацији, признају се сви тестови на присутност вируса Sars-CoV-2 (PCR или HAGT тест, не старији од 48 сати). Држављанима Републике Словеније који су прележали COVID-19 (1. код којих од момента инфицирања вирусом COVID-19 није прошло више од 180 дана; 2. који су примили прву дозу вакцине против COVID-19 у року од највише осам месеци након инфекције) дозвољен је улазак у Републику Србију са потврдом о прележаној болести. Такође, малолетним лицима до 15 година старости омогућен је улаз у Р. Србију без карантина односно потврде о негативном тесту на присутност вируса SARS-CoV-2 уколико путују у пратњи ужих чланова породице који испуњавају услов за улазак у државу без карантина.

Наведена ограничења се не односе на:

1. Држављане Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Мађарске, Републике Северне Македоније и Црне Горе, када улазе у Републику Србију из тих држава чији су држављани;
2. Лица која нису држављани Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Мађарске, Републике Северне Македоније и Црне Горе, а имају одобрен привремени боравак или стално настањење у тим државама, дозвољен је улазак у Републику Србију под условом да у року од 48 часова од часа преласка државне границе доставе територијално надлежном заводу за јавно здравље негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије Републике Србије;
3. Стране држављане који су у транзиту кроз Републику Србију – период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије;
4. Посаду и кабинско особље ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија или који су у транзиту, односно трансферу преко међународних аеродрома Републике Србије;
5. Малолетна лица старости до 12 година;
6. Припаднике страних војних, полицијских и других служби безбедности који су у транзиту преко територије Републике Србије или долазе у Републику Србију ради извршења службених задатака уз претходну најаву;
7. Држављане Републике Хрватске који су редовни или ванредни студенти на високошколским установама у Републици Србији, а који статус доказују јавном исправом коју издаје високошколска установа Републике Србије – студентска књижица (индекс);
8. Посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају, ради преузимања или истовара робе или ради превоза лица у или кроз Републици Србији, посаде теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука приликом обављања међународног превоза у водном саобраћају; посаде аутобуса у линијском и међународном превозу путника, како у транзиту тако и у случају када је крајња или полазна дестинација Република Србија; посаде железничких возила и возопратно особље приликом обављана послова међународног превоза у железничком саобраћају; посаде ваздухоплова у обављању међународног превоза у авио саобраћају и посаде, особље и пратњу хуманитарних конвоја уговорених дипломатским путем;
9. Држављане суседних држава из пограничног подручја који обављају пољопривредне радове и имају пољопривредно земљиште на територији Републике Србије, а који су дужни да приликом преласка државне границе ради обављања пољопривредних радова на том земљишту поседују доказ о власништву над пољопривредним земљиштем или изјаву власника пољопривредног земљишта да лице обавља пољопривредне радове на његовом земљишту, под условом реципроцитета;
10. Држављане суседних држава који су становници пограничног подручја и који су запослени на територији Републике Србије, којима је послодавац из Републике Србије издао документ о радном ангажовању, под условом реципроцитета.

ВАЖНО

Малолетна лица (домаћи или страни држављани) старости од 12 до 18 година, могу ући у Републику Србију без негативног RT-PCR теста на присуство вируса SARS-CoV-2 или негативног Антиген FIA Rapid теста, односно без потврде о вакцинацији или потврде о прележаној болести, уколико у року од 48 часова од часа преласка државне границе, доставе територијално надлежном заводу за јавно здравље у Републици Србији RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије Републике Србије.


УЛАЗАК У СРБИЈУ ИЗ ПОСЛОВНИХ РАЗЛОГА

Домаћим и страним држављанима који улазе у Републику Србију из пословних разлога, уз претходно обавештавање Привредне коморе Србије, дозвољен је улазак у Републику Србију под условом да у року од 24 часа од часа преласка државне границе доставе Привредној комори Србије негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2, издат од стране референтне лабораторије Републике Србије.

Привредна комора Србије ће најаву преласка државне границе без одлагања доставити Министарству унутрашњих послова – Управи граничне полиције, а најкасније 24 сата пре очекиваног преласка државне границе.

Уколико се не достави негативан RT-PCR тест или антиген тест на присуство вируса SARS-CoV-2 у року од 24 часа од часа преласка државне границе или уколико тест буде позитиван на присуство вируса SARS-CoV-2, Привредна комора Србије ће о томе без одлагања обавестити територијално надлежан завод за јавно здравље.


 


 
 
12.10.2021. - Значај духа мултилатерализма, међународне сарадње и солидарности

Министар спољних послова у Влади Републике Србије Никола Селаковић поручио је данас, на затварању самита поводом обележавања 60 година од оснивања Покрета несврстаних земаља, да је потребна солидарност и указао на слободољубивост чланица Покрета, које поштују вредности из повеље Уједињених нација.

Селаковић је изразио захвалност учесницима тог покрета што су присуствовали конференцији у Београду и допринели нечему што показује да је ово јачи део света и човечанства.

Ми смо слободољубиве нације. Поштујемо вредности које су дефинисане у повељи Уједињених нација и посвећени смо принципима из Бандунга и Београдској декларацији, која је озакоњена пре 60 година, рекао је он.

Шеф српске дипломатије је оценио да су учесници током конференције показали солидарност, а то је, како је навео, оно што нам је и потребно, при чему им је поручио да је Београд њихов дом, јер је он место рађања Покрета.

Он је уједно учесницима, њиховим породицама и земљама из којих долазе пожелео да буду успешни, да напредују, јачају и буду солидарни.

Мирна коегзистенција је битна, то је оно што је повезало осниваче покрета – Нехруа, Насера, Сукарна и Тита, закључио је Селаковић.

Јехун Бајрамов, министар спољних послова Азербејџана, који председава Покретом несврстаних, резимирао је дводневни самит, оценивши да су се учесници присетили племенитих циљева оснивача Покрета од пре 60 година, као што су промоција мирне коегзистенције и одржив развој земаља у складу са принципима из Бандунга, а без приклањања било којем блоку.

Бајрамов је истакао да су земље учеснице анализирале актуелне кризе у свету и указале на значај духа мултилатерализма, међународне сарадње и солидарности као решења проблема.

Истовремено, како је рекао, на самиту је упућен позив да се уклоне „неправедне препреке“ које ограничавају извоз вакцина у време пандемије коронавируса.

Бајрамов је истакао и да су учеснице осудиле увођење једностраних мера неким државама и кршење повеље Уједињених нација, као и да су потврдиле спремност да се придржавају принципа из Бандунга и да поштују међународно право.


 


11.10.2021. - Разматрање питања Космета у СБ УН од суштинског значаја за Србију

Министар спољних послова у Влади Републике Србије Никола Селаковић састао се данас у Београду, на маргинама скупа поводом 60-годишњице прве конференције Покрета несврстаних земаља, са помоћником генералног секретара Уједињених нација за Европу, Централну Азију и Америке Мирославом Јенчом.

Саговорници су изразили задовољство због тога што се срећу на овако значајном скупу који афирмише вредности мултилатерализма и међународне сарадње.

Селаковић је истакао да су УН за Србију најзначајнија међународна организација, чија је улога кључна за очување територијалног интегритета и суверенитета наше земље.

Према његовим речима, Србија се доследно и у континуитету залаже за поштовање принципа међународног права, Резолуције 1244 Савета безбедности Уједињених нација и статусне неутралности међународног присуства на Косову и Метохији.

За Србију је континуирано разматрање питања Косова и Метохије у СБ УН од суштинског значаја, како би међународна заједница била редовно и транспарентно информисана о догађајима на терену, посебно ако се у обзир узму стална настојања Приштине да дестабилизује ситуацију, објаснио је он.

Шеф српске дипломатије је саговорника упознао са недавним дешавањима на административним прелазима на Космету, нагласивши да понашање Приштине сматрамо неприхватљивим и опасним по стабилност региона.

Од УН очекујемо благовремене, адекватне и видљиве реакције на бројне инциденте, провокације и једностране акте Приштине којима се крши Резолуција 1244 и угрожавају права и безбедност Срба и другог неалбанског становништва, а од Кфора да остане статусно неутралан и да проактивно делује у циљу спречавања било каквог нарушавања безбедносне ситуације на терену, подвукао је министар.

Он је додао да Приштина сада новим антидампинг мерама на увоз српских производа наставља да опструира процес нормализације односа, истакавши да Београд наставља да конструктивно доприноси дијалогу са Приштином и да је посвећен изналажењу компромисних решења, али да је неопходно да одговоран приступ спровођењу преузетих обавеза коначно видимо и са приштинске стране.


 


11.10.2021. - Резолуција 1244 Савета безбедности УН гарант мира и стабилности

Министар спољних послова у Влади Републике Србије Никола Селаковић састао се данас са председником Генералне скупштине Уједињених нација Абдулом Шахидом.

Селаковић је честитао Шахиду на данашњем говору на комеморативном скупу поводом 60-годишњице прве конференције Покрета несврстаних, примећујући да вредности и циљеви несврстаних у великој мери коинцидирају са приоритетима УН.

Србија је, како је рекао Селаковић, сагласна са оценом да je неопходно јачање мултилатерализма и улоге УН у савременом свету, који је суочен са комплексним изазовима.

Министар спољних послова је саговорника упознао са ситуацијом на Косову и Метохији и положајем српског народа у покрајини, нагласивши да је током ове године дошло до драматичног пораста етнички мотивисаних инцидената према Србима.

Он је подсетио да је стопа повратка на Косово и Метохију, од приближно 2 одсто, најнижа у свим постконфликтним подручјима на свету.

Шеф српске дипломатије је истичући да је Резолуција 1244 Савета безбедности УН гарант мира и стабилности, рекао да су Уједињене нације кључно место за одбрану територијалног интегритета и суверенитета Србије, као и међународног права, у којем наша земља налази упориште.

Србија, како је додао Селаковић, инсистира и на важности наставка ангажмана УНМИК-а на Косову и Метохији као и континуираног разматрања ситуације у нашој јужној покрајини пред Саветом безбедности УН.

Наша земља, како је истакао Селаковић, доследно је опредељена за очување мира и стабилности у региону, али и за заштиту српског становништва на Косову и Метохији, и зато очекујемо да сви актери који чине међународно присуство на Косову и Метохији  делују објективно и статусно неутрално, доприносећи стабилизацији прилика.

Своје опредељење за мир, додао је Селаковић, Србија доказује и учешћем у пет мировних мисија УН, са укупно 263 припадника, по чему смо, у односу на број становника, највећи контрибутор у региону, и један од највећих у Европи.

Министар је упознао председника Генералне скупштине УН и са активностима и резултатима Србије на пољу родне равноправности, наводи се у саопштењу Министарства спољних послова.


 


Министарство спољних послова
Дневне вести 
Саопштења 
Фото галерија 


Народна скупштина

Председник Републике Србије

Влада Србије

Министарство спољних послова