| |     ћирилица | english  
Naslovna
Biografija

 

 

Ambasador dr Marina Jovićević

Rođena 1969. godine u Beogradu

Radno iskustvo:

• 2017 – opunomoćeni i izvanredni ambasador Republike Srbije u Kraljevini Belgiji i Velikom Vojvodstvu Luksemburga

• 2015 – 2017. v.d. pomoćnika ministra, šef Sektora za Evropsku uniju

• 2014 – 2015. koordinator u Sektoru za Evropsku uniju, ministar-savetnik

• 2011 – 2014. generalni konzul u Herceg Novom

• 2009 – 2011. pomoćnik ministra, šef Sektora za Evropsku uniju

• 2008 – 2009. direktor Direkcije za regionalne inicijative, prvi savetnik

• 2003 – 2007. prvi sekretar (dve godine otpravnik poslova a.i.) u Ambasadi SCG/RS u Kraljevini Danskoj

• 2002 – 2003. Direkcija za OEBS i Savet Evrope, prvi sekretar

• od 2002. započela rad u Ministarstvu spoljnih poslova SRJ

• 1996 – 2002. samostalni istraživač, Institut za naučne informacije VMA

• 1994 – 1995. profesor engleskog jezika u srednjoj školi „Nikola Tesla“ u Beogradu

Druge profesionalne aktivnosti:

• 2016 – 2017. predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova

• 2015 – 2017. zamenik predsednika Pregovaračke grupe 31 za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku Koordinacionog tela za proces pristupanja R. Srbije Evropskoj uniji

• 2015 – 2017. nacionalni koordinator za Proces saradnje u JIE

• 2014 – 2015. koordinator u mreži saradnje MIP-ova JIE, projekat GIZ

• 2014 – 2015. koordinator MSP za stručnu redakturu

• 2009 – 2010. predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova

• 2008 – 2011. član Saveta za evropske integracije Republike Srbije

• 2008 – 2010. nacionalni koordinator za Savet za regionalnu saradnju

• 2008 – 2009. nacionalni koordinator za Proces saradnje u JIE i Centralno-evropsku inicijativu

Obrazovanje:

• 2014. doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na temu Regionalna i evropska saradnja – model saradnje nordijskih zemalja

• 2008. položila savetnički ispit u MSP

• 2003. magistrirala na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

• 2003. završila Diplomatsku akademiju MSP

• 1995. diplomirala engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

• osnovnu i srednju školu završila u Beogradu.

Stručno usavršavanje: 

• Viši kurs za ljudska prava, Institut za ljudska prava Raoul Wallenberg, Lund

• Kurs o pregovaranju, Američki institut za mir, Palić

• Zaštita ljudskih prava u sistemima UN, SE, OEBS i EU, Venecijanska komisija, Trst

• Međunarodni program razmene za lidere (IVLP), US State Department, studijska poseta SAD

• Program obuka: jačanje liderskih veština u javnoj upravi“, PwC’s Academy

Naučni i stručni radovi:

• Regionalna saradnja nordijskih zemalja kao model za države JIE, Zbornik radova „Srbija u jugoistočnoj Evropi“, priredili Dragan Đukanović i Vladimir Trapara, Beograd: Institut za međunarodnu politiku u privredu, Hans Seidel Stiftung; 2013.

• The model of Nordic regionalism, The Review of International Affairs, Vol. LXV, No. 1153-1154, June 2014.

• Model saradnje nordijskih zemalja, Beograd: Službeni glasnik, 2015.

• Regionalna saradnja na Balkanu, od devedesetih do danas – uticaj EU, Međunarodna politika, god. LXVI, br. 1158-1159, april-septembar 2015.

• Srbija i zajednička spoljna i bezbednosna politika, Zbornik radova „Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije: Aktuelni izazovi“, uredili Miša Đurković i Milan Igrutinović, Beograd: Institut za evropske studije, 2016.

 

Diplomirala engleski, nemački B2

Udata, troje dece


Verzija za štampu
Ambasador
Biografija